Cloud ICT

Back-up technieken voor hogere efficientie

Data Compressie

Data compressie is een methode waarmee bestanden en gegevens op een meer efficiente manier opgeslagen worden. Het comprimeren, ookwel inpakken genaamd, wordt overal gebruikt om de benodigde opslagruimte van digitale informatie te beperken. Voorbeelden van datacompressie die u waarschijnlijk wel zult kennen zijn: ZIP bestanden vooral voor documenten, MP3 bestanden voor het gecomprimeerd opslaan van muziek en DivX en AVI voor het efficient opslaan van videobestanden.

Doordat ingepakte data kleiner van omvang is, duurt het ook minder lang om gecompimeerde data over het internet te versturen naar een online back-up oplossing.

Deduplicatie

Deduplicatie van dataBij deduplicatie wordt gegeken binnen uw data of daar dezelfde data meerdere keren opgeslagen staat. Stel: een collega stuurt een Word-document naar 20 andere collega's per e-mail. Zo staan er ineens 20 kopieën van hetzelfde document in verschillende mailboxen. Slimme back-up software detecteert dit en stopt dit bestand maar één keer in de back-up en werkt voor de overige locaties van de identieke gegevens, met verwijzingen naar dat bestand. Data-deduplicatie kan op verschillende niveau's gedaan worden. Afhankelijk van het soort data kan deduplicatie u 5% tot 75% benodigde back-up capaciteit schelen.

Incrementeel back-uppen

Moderne back-up diensten werken vrijwel altijd, in meer of mindere mate, met incrementele back-ups. Dit betekent dat niet alle data opgeslagen wordt op het moment van back-uppen. Een incrementele back-up gaat uit van de vorige back-up en kijkt naar welke data er veranderd is sinds dien. De verschillen ten opzichte van de vorige back-up worden opgeslagen. Door deze verschillen te combineren met de data uit de vorige back-up kan de complete data geregenereerd worden.


Incremental Backupt

Het maken van een back-up kan de performance van uw servers en netwerk negatief beinvloeden. Om dit tot een minimum te beperken wordt het maken van de back-up vaak buiten kantoortijden gepland. Een logisch gebruik van incremental back-up technologie is als volgt: maak gedurende het weekend een volledige back-up (zeker online is hier vaak meer dan een hele dag voor nodig) en gedurende de nachtelijke uren in de week worden hier incrementele back-ups aan toegevoegd. Bij het gebruik van incrementele back-ups wordt meestal wel regelmatig een nieuwe volledige (Full) back-up gemaakt.