Cloud ICT

Definitie Cloud ICT

Definitie Cloud Computing

"Een vorm van ICT waarin (grote) groepen servers gezamenlijk een virtueel platvorm vormen van waaruit gedeelde ICT diensten als centrale rekenkracht, data-opslag of complete applicaties, via het internet, aangeboden worden."

Cloud Computing en Cloud ICT zijn synoniemen van elkaar.

Public Cloud

Een Public Cloud is een platvorm waarvan meerdere partijen gebruik maken van gedeelde onderliggende hardware.

Private Cloud

In een Private Cloud model, wordt de onderliggende hardware dedicated gekoppeld aan de afnemer van de dienst. De hardware wordt dus wel gedeelt voor het aanbieden van verschillende appicaties of desktops, maar niet door verschillende partijen. Een Private Cloud kan bijvoorbeeld draaien op hardware die eigendom is van de organisatie die deze gebruikt, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Zolang er niet meerdere organisaties gebruik maken van dezelfde hardware, wordt meestal van een Private Cloud gesproken.