Cloud ICT

Desktop as a Service (DaaS)

Desktop as a Service is biedt de ICT gebruiker een standaard desktop die vanaf een server of een cloudplatvorm aangeboden wordt en niet lokaal op de gebruikte device geinstalleerd staat. Kort samengevat wordt DaaS gekenmerkt door de volgende eigenschappen: Kosten worden berekend per gebruiker per maand, het gaat om een standaard product met realief weinig configuratie mogelijkheden, device onafhankelijk, hosting kan zowel op lokatie als vanuit de cloud.

In zakelijke ICT omgevingen is de penetratie van het Hosted Desktop principe momenteel slechts zo'n 10% maar nog altijd groeiende. De voornaamste redenen waarom DaaS een gewild servicemodel is zijn: schaalbaarheid, beheersbaarheid, security voordelen en het kostenmodel dat eenmalige investeringen vervangt door kosten naar gebruik.

Verwachtingen en realiteit

De verwachtingen van DaaS zijn vaak hoog gespannen terwijl er in realiteit niet altijd voldaan kan worden aan alle verwachtingen. Een aantal voorbeelden van punten waarop een Hosted Desktop oplossing af kan wijken van gangbare beeldvorming.


VerwachtingRealiteit
Full Windows experiencePrecanned configurations that offer limited flexibility
User installed applications, data, settingsData only
Native user interface (UI) experiences on non-PC devicesSquare pegs into round holes
Support, help desk, break-fix, trainingThe provisioning of an instance only, and not the sticky stuff that surrounds it
Consistent SLAsVariable SLAs
Price points for full fidelity in the €20 to €30 per user/per month rangeFull fidelity pricing begins around €50, can go as high as €100 per user/per month
(bron: Gartner)

Waarom kiezen organisaties voor Desktop as a Service?

Kosten: Een Hosted Desktop omgeving die door een externe partij wordt aangeboden wordt op basis van gebruik gefactureerd. Hierdoor hoeft u niet langer om de 5 jaar grote investeringen in nieuwe server hardware te doen. In plaat daarvan betaalt u per maand per gebruiker voor uw ICT gebruik. Door schaalvergroting zijn kostenvoordelen te behalen.

Schaalbaarheid: Door dit kostenmodel kan eenvoudig op- en afgeschaald worden, alnagelang uw organisatie groeit of krimpt. Voor organisaties met een sterk wisselend of onvoorspelbaar personeelsbestand kan dit een groot voordeel zijn.

Kennis en personeel: Doordat de DaaS oplossing standaardisatie met zich meebrengt, is het eenvoudiger te beheren. Zowel in eigen beheer als wanneer de dienst uitbesteed wordt aan een externe partij levert dit voordelen op in de personeelskosten voor beheer en het op peil houden van het kennisniveau van het beheerteam.

Veiligheid: De standaardisatie en beperking van gebruikersvrijheid leveren ook voordelen op wanneer we kijken naar controle en security van bedrijfsinformatie.