Cloud ICT

Cloud Checklist - Aandachtspunten

Deze checklist geeft een overzicht van belangrijke vragen bij het kiezen voor het uitbesteden van ICT diensten naar cloud-oplossingen. De checklist is zeker geen uitputtende lijst en staat in willekeurige volgorde. Kijk altijd goed naar waar uw situatie om vraagt om te bepalen welke vragen uit onderstaande checklist voor u het belangrijkst zijn. En denk goed na of er voor uw organisatie wellicht nog andere vragen van belang zijn. Wij adviseren daarom om eerst zelf vanuit uw businessvraag uw voorwaarden/eissen goed op papier te zetten en onderstaande checklist te gebruiken om te zien of u geen zaken over het hoofd heeft gezien.

Hoe belangrijk is schaalbaarheid? Verwacht ik groei of krimp?

Een belangrijke eigenschap van cloudoplossingen is het op en af kunnen schalen van de diensten. Bij het maken van een vergelijk tussen on-premise oplossingen en de Cloud (maar ook tussen verschillende Cloud architecturen onderling) is dit daarom een belangrijk vraagstuk.

Wie beheert mijn ICT? Welke support heb ik nodig?

Cloud oplossingen worden als dienst aangeboden. Om te bepalen welke dienst het best op uw situatie past, wilt u concreet weten tot op welk detailniveau u het beheer en support van uw omgeving wilt gaan uitbesteden. Functioneel beheer en technisch beheer wie doet dat? IaaS, PaaS, SaaS of DaaS? Bij wie kunnen uw gebruikers terecht met hun vragen?

Wat als mijn cloud oplossing niet beschikbaar is?

Leveranciers leveren hun Cloud diensten vrijwel altijd in combinatie met een bepaalde Service Level Agreement (SLA). In dit document wilt u graag concrete afspraken hebben over beschikbaarheid. Beschikbaarheid wordt uitgedrukt in mate van beschikbaarheid en tijd. Let in deze onderdelen van de SLA goed op de definities van termen als Down Time en Gepland Onderhoud. In dit deel van de SLA schuilt vaak een risico voor onjuiste verwachtingen.

Hoe afhankelijk wordt ik van mijn Cloud leverancier?

Een deel van uw ICT Infrastructuur wordt uitbesteed aan uw Cloud leverancier. Ongeacht van het niveau van Cloud diensten (IaaS t/m SaaS) de leverancier zal belangrijk voor u worden. U doet er verstandig aan scherp te zijn op de mate van afhankelijkheid die dit met zich meebrengt. Kunnen verschillende onderdelen in de dienstverlening onafhankelijk opgezegd worden? Werkt de leverancier goed samen met eventuele andere leveranciers (conculega's)?

Hoe goed is mijn internetverbinding

Een belangrijk punt om bij stil te staan is het feit dat de bereikbaarheid van elke cloud oplossing afhankelijk is van uw connectiviteit en de verbinding die u kunt maken naar de oplossingen. Zodra uw Cloud oplossing zich buiten uw bedrijf bevindt, wordt u meer afhankelijk van uw internetverbinding. Zakelijke internetverbindingen kunnen daarom garanties afgenomen worden op het gebied van beschikbaarheid van de verbinding. Ook de bandbreedte wordt belangrijk. Hoeveel bandbreedte heeft u nu? Is dit voldoende voor het werken in de Cloud?

Waar bevindt mijn data zich fysiek?

Bij het gebruik van Cloud oplossingen staan uw bedrijfsgegevens vaak niet meer binnen uw eigen muren. De vraag is dan: waar staan ze wel? Security hoeft tegenwoordig geen issue meer te zijn, maar verdient zeker de aandacht. Hoe zorgt uw leverancier voor de veiligheid van uw data? Daarnaast kan het zijn dat de data in een cloud oplossinge in een fysiek in een ander land of werelddeel opgeslagen staan. Dit kan beteken dat er andere wet- en regelgeving van toepassing wordt. Laat uzelf hier goed over informeren.

Wat wil ik wel of juist niet in de cloud zetten?

Sterke samenhang met het vorige (en tevens het volgende) aandachtspunt heeft de vraag welke data, informatie, infrastructuur en applicaties u in de Cloud wilt gaan onderbrengen. Hierin kunt u veel verschillende keuzes maken. Vergeet vooral niet dat Cloud oplossingen en lokale oplossingen zonder problemen gecombineerd kunnen worden. Dit wordt vaak een Hybride totaaloplossing genoemd.

Aan welke voorwaarden moet mijn organisatie voldoen?

Voor veel organisaties zijn er wettelijke regels waaraan voldaan moet worden. Aan welke voorwaarden moet u voldoen als het gaat om regelgeving, bewaarplicht, locatie en beveiliging?

Wat is ons stappenplan?

Om op een gecontroleerde manier over te stappen op Cloud ICT wilt u vooraf een gedetaileerd stappenplan uitwerken. Dit voorkomt ondoordachte keuzes onderweg. Uw bestaande IT-strategie biedt meestal niet voldoende basis om over te stappen op Cloud Computing.

Met welke doelstellingen stappen we over op Cloud-oplossingen?

Welke doelen wilt u behalen door uw overstap naar Cloud oplossingen? Te vaak wordt deze stap onderbouwd vanuit de techniek, waar de belangrijkste drijfveren in de business zelf moeten liggen. Gaat uw omzet groeien door de Cloud of wilt u kosten besparen? Worden uw producten of diensten kwalitatief beter door gebruik van Cloud ICT? Voor elke situatie zijn deze doelen verschillend.

Stel ik wil ooit weer weg bij mijn cloud leverancier, hoe makkelijk zal dat gaan?

Uiteraard bent u volledig overtuigd van de kwaliteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid van uw nieuwe cloud leverancier, anders zou u deze stap natuurlijk nooit maken. Vergeet echter niet dat dit in de toekomst kan veranderen. Wat als u ooit weer weg wilt bij uw leverancier? Bent u in de gelegenheid uw gegevens, applicaties en configuratie in de juiste vorm en zonder onvoorspelbare extra kosten weg te migreren naar een andere oplossing?