Cloud ICT

Voorbeelden - Hoeveel bandbreedte heb ik nodig?

De bandbreedte is een belangrijk onderwerp als het gaat om cloud diensten. Wanneer we kijken naar de benodigde bandbreedte voor een cloud of online back-up systeem zijn er een aantal zaken waar goed over nagedacht moet worden. Wanneer en hoe vaak wilt u een back-up over uw verbinding wegschrijven? Op welke manier doet u dit? En hoeveel bandbreedte heeft u nodig?

Bandbreedte, hoeveelheid data en benodigde tijd

Hierover kunnen eenvoudig misverstanden ontstaan en foutieve berekeningen gedaan worden met alle gevolgen van dien. Zeker wanneer u in meerdere opzichten gebruik maakt van online diensten of voor uw business veel gebruik maakt van internettoepassingen is het erg vervelend wanneer de back-up niet volledig buiten uw werktijden kan draaien. Ronduit riskant (en toch veel voorkomend) is de situatie waarin groei van de hoeveelheid data in combinatie met een hoge back-up frequentie en te krappe bandbreedte, ervoor zorgt dat de back-up niet volledig draait omdat de volgende back-up start voordat de voorgaande compleet is afgerond. Reden genoeg om even goed stil te staan bij de veel voorkomende misverstanden.

bit of Byte?

Een veelgemaakte vergissing met de grootste impact is die tussen bits en bytes. Een byte is 8 bit groot. Over het algemeen wordt in technische specificaties een hoofdletten B gebruikt voor bytes en een kleine letter voor bit. Een megabyte wordt zo afgekort met MB en een megabit (die dus acht keer zo klein is) wordt Mb.

Wanneer hier een vergissing in gemaakt wordt kan dit op de benodigde back-up tijd grote invloed hebben. Als blijkt dat je in plaats van 4 uur onverwacht 8 x 4 = 32 uur je volledige bandbreedte nodig hebt om je back-up in de cloud, extern te zetten, omdat Mb voor een MB is aangezien... is dat ronduit vervelend.

Veelvouden van bits en bytes?

Een andere reden voor veel foutieve berekeningen is het feit dat er de ene keer met een decimaal systeem en de andere keer vanuit het binaire systeem gerekend wordt.


VeelvoudDecimaalBinairVerschil in %
kilo1.0001.0242,4%
mega1.00021.02424,9%
giga1.00031.02437,4%
tera1.00041.024410,0%
peta1.00051.024512,6%
exa1.00061.024615,3%
zetta1.00071.024718,1%
yotta1.00081.024820,9%

Hoewel de verschillen tussen binaire en decamel interpretaties bij kilo en mega nog redelijk te overzien zijn, groeit deze uit tot meer dan 20% voor yottabytes.

Rekenvoorbeelden

In onderstaande tabel geven wij een aantal voorbeelden van hoeveel data je per uur kunt versturen uitgaande van veelvoorkomende bandbreedtes. De rekenvoorbeelden zijn uitgegaan in de bandbreedtes van de decimale interpretatie die bij internetverbindingen meestal gebruikt wordt en in de hoeveelheid data van de binaire interpretatie die MS Windows gebruikt voor het omschrijven van dataomvang.


BandbreedteData per uur (max.)
2Mb/s0,8382 GB
5Mb/s2,0955 GB
10Mb/s4,1910 GB
20Mb/s8,3820 GB
50Mb/s20,9547 GB
100Mb/s41,9095 GB

Incremental back-up

Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, kan het wegschrijven van uw back-up een behoorlijke belasting voor uw bandbreedte inhouden. Dit geldt niet alleen voor uw bandbreedte. Ook uw storage en servers zelf kunnen belast worden door het back-up proces. Daarom wordt de back-up over het algemeen buiten kantoortijden gepland. Een veelgebruikte techniek in de back-up wereld is incremental back-up. Hiermee wordt bedoeld dat er tijdens een back-up proces niet de gehele hoeveelheid data wordt weggeschreven, maar alleen die delen van de data die gewijzigd zijn (delta's) ten opzichte van de vorige back-up of ten opzichte van de laatste full back-up (volledige).

Hierdoor hoeft er veel minder data per back-up verwerkt en verstuurd te worden naar de cloud. In veel situaties hoeft, bij het gebruik van incremental back-up, per back-up slechts enkele procenten van de totale hoeveelheid data weggeschreven te worden. Of deze verhouding 3% of misschien wel 80% is, hangt af van het gebruik van de data en de beoogde back-up technologie.